Tjänster

Tegneby Åkeri erbjuder idag såväl transporter som entreprenadtjänster som bland annat:

  • Tanktransport med både ADR-Klassad vara samt Livsmedel
  • Grustransport
  • Grundläggning
  • Vägunderhåll i form av sandning och grusning och snöröjning
  • Avloppsanläggning
  • Tomtplanering
  • Husgrunder
  • Poolutgrävning
  • Grundläggning av Industrihallar