Tegneby Åkeri AB

Vi hjälper dig även med grustransporter, avloppsanläggningar, husgrunder, grundlägger för Industrihallar, poolgrävning och vägunderhåll, m.m. i och omkring Linköping.

Våra tjänster

Tegneby Åkeri erbjuder idag såväl transporter som entreprenadtjänster som bland annat

Tanktransport med både ADR-Klassad vara samt Livsmedel
Grustransport
Grundläggning
Vägunderhåll i form av sandning och grusning och snöröjning
Avloppsanläggning
Tomtplanering
Husgrunder
Poolutgrävning
Grundläggning av Industrihallar